تلفن تماس (تهران) : 284243-021  |  دفتر امور بازرگانی (بوشهر) : 33531461-077

 شماره حساب ها

فرم واریز وجه از طریق اینترنت

از طریق فرم زیر می توانید مبلغ دلخواه خود را از طریق درگاه آنلاین پرداخت نمایید.

Mli

اطلاعات حساب

شماره حساب : 0109287053002
شماره کارت : 6037.9974.4712.5916
شماره شبا : IR410170000000109287053002
به نام حامد رضایی

Bank Mellat

اطلاعات حساب

شماره حساب : 1925037056
شماره کارت : 6104.3378.3440.8138
شماره شبا : IR870120000000001925037056
به نام حامد رضایی

error: Content is protected !!