تماس با ما : 88346115 | 88346114 | 284243 – 021

 شماره حساب ها

فرم واریز وجه از طریق اینترنت

از طریق فرم زیر می توانید مبلغ دلخواه خود را از طریق درگاه آنلاین پرداخت نمایید.

Mli

اطلاعات حساب

شماره حساب : ۰۱۰۹۲۸۷۰۵۳۰۰۲
شماره کارت : ۶۰۳۷.۹۹۷۴.۴۷۱۲.۵۹۱۶
شماره شبا : IR410170000000109287053002
به نام حامد رضایی

Bank Mellat

اطلاعات حساب

شماره حساب : ۱۹۲۵۰۳۷۰۵۶
شماره کارت : ۶۱۰۴.۳۳۷۸.۳۴۴۰.۸۱۳۸
شماره شبا : IR870120000000001925037056
به نام حامد رضایی

error: Content is protected !!
طراحی سایت