قیمت دستگاه حضور و غیاب

لیست قیمت دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره ، اثرانگشتی ، کف دست و کارتی

قیمت مصوب : 3/300/000 تومان
قیمت با تخفیف ویژه : 3/200/000 تومان
قیمت مصوب : 3/300/000 تومان
قیمت با تخفیف ویژه : اتمام موجودی
قیمت مصوب : 5/200/000 تومان
قیمت با تخفیف ویژه : 4/990/000
قیمت مصوب : 5/200/000 تومان
قیمت با تخفیف ویژه : 4/990/000 تومان
قیمت مصوب : 7/300/000 تومان
قیمت با تخفیف ویژه : اتمام موجودی
قیمت مصوب : 7/300/000 تومان
قیمت با تخفیف ویژه : اتمام موجودی
قیمت مصوب : 7/300/000 تومان
قیمت با تخفیف ویژه : 6/900/000 تومان
قیمت مصوب : 9/900/000 تومان
قیمت با تخفیف ویژه : 9/500/000 تومان
قیمت مصوب : 7/300/000 تومان
قیمت با تخفیف ویژه : 6/900/000 تومان
قیمت مصوب : 4/200/000 تومان
قیمت با تخفیف ویژه : 3/990/000 تومان
قیمت مصوب : 3/100/000 تومان
قیمت با تخفیف ویژه : 2/990/000 تومان
قیمت مصوب : 1/990/000 تومان
قیمت با تخفیف ویژه : 1/890/000 تومان
قیمت دستگاه حضور و غیاب  شرکت داده پردازان سیراف با در نظر گرفتن نیاز واقعی سازمان ها و اصناف با نرخ رقابتی تعیین شده است.محصولات ما با سنسورها و قطعات روز طراحی شده و با پشتیبانی از قوانین وزارت کار پاسخگوی نیازهای پرسنلی کلیه اصناف کشور عزیزمان ایران می باشد. محصولات ما عبارتند از دستگاه حضورغیاب تشخیص چهره،دستگاه اثرانگشتی،دستگاه حضورغیاب بر اساس اسکن کف دست ، دستگاه کارتی و دستگاه های چند کاره که ترکیبی از قابلیت های مذکور می باشند. دستگاه حضور غیاب با اهداف زیر توسط سازمان ها مورد استفاده قرار می گیرد. ماشینی شدن فرایند ثبت ورود و خروج پرسنل اولین هدف می باشد. ماشینی شدن باعث جلوگیری از خطای انسانی ناشی از ثبت دستی می گردد.محاسبه عادلانه کارکرد افراد دومین هدف می باشد.سومین هدف برقراری انضباط کاری و افزایش بهره وری در کار و فعالیت سازمان می باشد. هر سازمان یا شرکت برای انتخاب دستگاه مناسب باید نکاتی را مورد توجه قرار دهد.مراکز اداری می توانند از دستگاه های اثرانگشتی استفاده نمایند.کارگاه های تولیدی و کارخانجات بهتر است از دستگاه های ترکیبی استفاده کنند.یعنی از دستگاهی که هم اثرانگشتی و هم سنسور تشخیص چهره یا کف دست داشته باشد. زیرا در محیط کارگاهی اثرانگشت افراد امکان دارد مخدوش و ناخوانا شود. پس از انتخاب دستگاه مناسب و خرید نوبت به راه اندازی آن می رسد. سامانه حضور و غیاب از دو بخش سخت افزار و نرم افزار تشکیل شده است. بخش سخت افزار وظیفه ثبت تاریخ و ساعت تردد فرد را برعهده دارد. بخش نرم افزاری موظف است با دریافت ترددهای پرسنل از حافظه دستگاه و پردازش آن ها مطابق با شیفت کاری سازمان گزارش کارکرد پرسنل را صادر نماید.